Klachtenformulier en AVG

Waar kan ik terecht met een klacht? 
 ( FVB informatie)

Voorwaarde voor een behandeling is een omgeving waarin u zich prettig voelt. Mocht er iets misgaan, dan is het belangrijk te weten dat u ergens terecht kunt met uw onvrede of klacht. Wanneer er problemen ontstaan, probeert u deze in eerste instantie met uw therapeut op te lossen.

Indien u er samen niet uitkomt, bestaat de mogelijkheid om bij de klachtencommissie van de FVB een klacht in te dienen. Uw klacht kan betrekking hebben op elk gebied waarop u denkt dat de therapeut niet juist heeft gehandeld, zoals de behandeling, bejegening of financiële zaken.

U stuurt een uitgebreide beschrijving van uw klacht, met vermelding van uw eigen contactgegevens, naam en vestigingsplaats van uw therapeut, en de start- en einddatum van de behandelperiode, schriftelijk en aangetekend naar:

FVB 
T.a.v. de Klachtencommissie
Fivelingo 253
3524 BN Utrecht  De klachtencommissie neemt uw klacht in behandeling. Daartoe zal met uw toestemming contact worden gelegd met uw behandelend therapeut.

Na beide partijen te hebben gehoord, doet de klachtencommissie – met een jurist van de FVB als onafhankelijk voorzitter – uitspraak of de klacht gegrond is. Een uiterste consequentie kan zijn dat de betrokken therapeut wordt geroyeerd als lid van deberoepsvereniging, waarmee tevens zijn/haar registratie wordt ingetrokken. Klachtenbehandeling door de klachtencommissie is kosteloos.

Kijk op de website van de FVB voor het uitgebreide Reglement Klachtencommissie.

AVG
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG)
Beeldend Verbind gaat vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens.
Hoe Beeldend Verbind hiermee omgaat staat beschreven in een document en dit wordt samen met de behandelingsovereenkomst met u besproken en aan u overhandigt.