Vergoedingen ziektekostenverzekeraars

Er zijn steeds meer ziektekostenverzekeraars die (gedeeltelijk) de behandelkosten van creatieve therapie vergoeden. Informeer hiervoor bij je ziektekostenverzekeraar.

Dit geldt meestal bij een aanvullend pakket. Vraag het altijd na bij je verzekering of kijk op de site van de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen ) www.vaktherapie.nl onder het kopje cliënten.

Vaktherapie ( creatieve therapie) is de overkoepelende naam voor verschillende vaktherapieën, namelijk: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, psychomotorische therapie, muziektherapie.

Creatieve therapie valt bij de meeste verzekeraars onder de categorie alternatieve therapieën. De vergoeding door de ziektekostenverzekeraar gaat NIET ten koste van je eigen risico.