Werkwijze

werkwijzeBij BEELDEND VERBIND ga je aan de gang met materiaal zoals verf, krijt, papier en klei en ander materiaal . Het doel is niet het maken van een mooi kunstwerk. Het gaat om de beleving die je hebt als je bezig bent of kijkt naar wat er tot stand gekomen is. Je hoeft dan ook niet goed te kunnen tekenen of schilderen. Je proces staat centraal.

Creatieve therapie en coaching zijn een actieve manier van in beweging komen.

Het bezig zijn met creatieve materialen, het moment dat je iets gaat maken, helpt je om in aanraking te komen met je eigen energie, creativiteit, je gevoelens, je handelingen, je bedoelingen en gedachten. Je gaat patronen verkennen en herkennen. Je krijgt nieuwe inzichten.

  • Voelen:  Je krijgt handvatten om emoties te ervaren en te uiten.
  • Denken:  Je krijgt inzicht in jezelf . Je leert op een andere manier tegen situaties aan te kijken en veranderingen in je gedrag aan te brengen.
  • Doen:   Door het creatieve proces en het werken met beeldend materiaal ervaar je jezelf op een andere wijze dan alleen met praten.

Het beeldend werk wordt zo nodig ondersteund met lichaamsgerichte ontspanningsoefeningen. Het hier en nu is dan het uitgangspunt. Ik maak gebruik van elementen uit de Yoga, mindfulness en meditatie.